สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่ง
แห่งประเทศไทยสมาคมแพทย์ผิวหนัง
แห่งประเทศไทย

track visits
จำนวนผู้เข้า Web

จดหมายถึงแพทย์

 

ท่านสามารถติดต่อแพทย์ประจำตัวของท่านได้ที่ e-mail ต่อไปนี้ค่ะ...

รตอ.นายแพทย์ จุมพฎ อุรุพงศา : Dr_jumpot@arisaclinic.com

ผ.ศ.แพทย์หญิง อุษณีญา อุรุพงศา : Dr_ausaneya@arisaclinic.com